0818251006(คุณพล) 0818440447(คุณเชอรี่)

โปรโมชั่นเดือน กันยายน - ตุลาคม 2560

 

โต๊ะ M6-XS + เก้าอี้ Swivel Chair = 23500 บาท

แถม ผ้าคลุมเก้าอี้อย่างดี + desktop หน้าโต๊ะพร้อมคลิปหนีบ

 

โต๊ะ  G2-XS  +  เก้าอี้ Babo Chair =  31500 บาท 

แถม ผ้าคลุมเก้าอี้อย่างดี + desktop หน้าโต๊ะพร้อมคลิปหนีบ

 

โต๊ะ G6-S + เก้าอี้ Ego Chair = 39500 บาท

แถม ผ้าคลุมเก้าอี้อย่างดี + Desktop หน้าโต๊ะพร้อมคลิปหนีบ

babo green